Kontakt z OW NFZ w sprawie SMPT


Oddział Wojewódzki NFZ Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląski 71 7979310
krzysztof.zukowski@nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-pomorski 52 3252973
52 3252781
joanna.dzwigala@nfz-bydgoszcz.pl
katarzyna.kujawa@nfz-bydgoszcz.pl
Lubelski 81 5310666
smpt@nfz-lublin.pl
Lubuski 68 3287782
info@nfz-zielonagora.pl
Łódzki 42 2754983
42 2754988
42 2754989
aplikacje@nfz-lodz.pl
Małopolski 12 2600066
informatyka@nfz-krakow.pl
Mazowiecki 22 279 76 68
22 279 76 61
smpt@nfz-warszawa.pl
Opolski 77 5495275
77 5495280
tomasz.szokalski@nfz-opole.pl
magdalena.hajduga@nfz-opole.pl
Podkarpacki 17 8604224
17 8604179
programy.chemioterapia@nfz-rzeszow.pl
Podlaski 85 7459546
85 7459557
swd@nfz-bialystok.pl
Pomorski 58 7512573
simp@nfz-gdansk.pl
Śląski 32 7351734
32 7351734
32 7351757
witold.porosilo@nfz-katowice.pl
ryszard.fiuty@nfz-katowice.pl
sabina.janik-stolecka@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski 41 3646108
aplikacje@nfz-kielce.pl
Warmińsko-mazurski 89 6787423
winf@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski 61 8506165
61 6550579
informatyka@nfz-poznan.pl
Zachodniopomorski 91 4251118
91 4251057
simp@nfz-szczecin.pl