Kontakt z OW NFZ w sprawie SMPT


Oddział Wojewódzki NFZ Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląski 71 7979400
aplikacje@nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-pomorski 52 3252973
52 3252781
joanna.stefaniak@nfz-bydgoszcz.pl
katarzyna.kujawa@nfz-bydgoszcz.pl
Lubelski 81 5310666
WYDZIAŁU GOSPODARKI LEKAMI: 81 5310543
smpt@nfz-lublin.pl

Lubuski 68 3287782
info@nfz-zielonagora.pl
Łódzki DOSTĘP DO SMPT: 42 2754983
DOSTĘP DO SMPT: 42 2754988
DOSTĘP DO SMPT: 42 2754989
PROBLEMY Z PRZESYŁANIEM DANYCH: 42 2754017
kancelaria@nfz-lodz.pl
sekretariat.wgl@nfz-lodz.pl
Małopolski 12 2600066
informatyka@nfz-krakow.pl
Mazowiecki 22 279 76 68
22 279 67 29 - OBSŁUGA MERYTORYCZNA SMPT
22 279 78 79 - KWESTIE ROZLICZENIOWE SMPT
22 279 75 39, 22 279 75 40, 22 279 75 42 - SIMP
smpt@nfz-warszawa.pl

Opolski 77 5495275
77 5495280
tomasz.szokalski@nfz-opole.pl
ewelina.banczyk@nfz-opole.pl
Podkarpacki 17 8604224
17 8604179
programy.chemioterapia@nfz-rzeszow.pl
Podlaski 85 7459546
85 7459557
swd@nfz-bialystok.pl
Pomorski 58 7512563
simp@nfz-gdansk.pl
Śląski 32 7351734
32 7351734
32 7351757
witold.porosilo@nfz-katowice.pl
piotr.marciszewski@nfz-katowice.pl
sabina.janik-stolecka@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski 41 3646108
aplikacje@nfz-kielce.pl
Warmińsko-mazurski 89 6787423
winf@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski 61 6550579 WYDZIAŁ INFORMATYKI
61 8506028 WYDZIAŁ INFORMATYKI
61 850 60 77 WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI
61 850 61 23 WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI
informatyka@nfz-poznan.pl
agnieszka.soinska@nfz-poznan.pl
anna.jankowiak@nfz-poznan.pl
Zachodniopomorski 91 4251118
91 4251057
simp@nfz-szczecin.pl