Użytkownik
Hasło
Zmiana hasła

Zapomniałem/-am hasła

Wniosek o założenie użytkownika/ zmianę hasła/ rozszerzenie uprawnień

Informacji ogólnej
w zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji [KAKKONS-...] udzielają pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel. 32 604 46 59, 32 604 46 69

SIMP - Wsparcie merytoryczne dotyczące SIMP
udzielane jest przez pracowników Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Świadczeniodawcy. Po zalogowaniu do systemu SIMP w menu 'Pomoc' ('?'), pozycja 'Wsparcie', wskazani są pracownicy OW NFZ, którzy udzielają wsparcia merytorycznego i informatycznego w zakresie systemu SIMP.

SMPT - Wsparcie merytoryczne dotyczące SMPT
udzielane jest przez pracowników Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ.

Świadczeniodawcy. Wsparcie merytoryczne w zakresie systemu SMPT udzielane jest za pośrednictwem adresu smpt@nfz.gov.pl
UWAGA. Prosimy systematycznie zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi w aplikacji.
wersja: 6.1.97   |   Copyright © Asseco Poland S.A.