Użytkownik
Hasło
Zmiana hasła

Zapomniałem/-am hasła

Wniosek o założenie użytkownika/ zmianę hasła/ rozszerzenie uprawnień

Kontakt z OW NFZ w sprawie logowania do SMPT
Informacji ogólnej
w zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji [KAKKONS-...] udzielają pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco32 604 46 59, 32 604 46 69

SIMP - Wsparcie merytoryczne dotyczące SIMP
udzielane jest przez pracowników Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Świadczeniodawcy. Po zalogowaniu do systemu SIMP w menu 'Pomoc' ('?'), pozycja 'Wsparcie', wskazani są pracownicy OW NFZ, którzy udzielają wsparcia merytorycznego i informatycznego w zakresie systemu SIMP.

SMPT – wsparcie merytoryczne dotyczące SMPT
udzielane jest przez pracowników Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ.

Świadczeniodawcy – zgłoszenia należy przekazywać poprzez udostępniony w systemie SMPT formularz zgłoszeń dostępny w ramach funkcji ‘Wyślij zgłoszenie’
UWAGA. Prosimy systematycznie zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi w aplikacji.


wersja: 7.273.1   |   Copyright © Asseco Poland S.A.