Użytkownik - edycja

Ekran dostępny po wybraniu przycisku na ekranie Wyszukiwanie użytkowników dla wybranego rekordu.

Służy do modyfikowania danych profilu użytkownika - w tym zmiany hasła.

Pojawia się ekran podzielony na sekcje:

  1. Informacje o profilu użytkownika

  2. Informacje administracyjne - data i czas oraz pracownik, który wprowadził profil do systemu, data i czas oraz pracownik, który ostatnio modyfikował dane, data i czas oraz pracownik, który ostatnio modyfikował hasło użytkownika. 

Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku - System sprawdza opisane powyżej warunki i w przypadku zgodności informuje o pomyślnym zapisaniu a w przeciwnym blokuje zapis i wyświetla komunikat o przyczynie.

Aby wycofać się z tego ekranu i powrócić do Wyszukiwanie użytkowników można przycisnąć przycisk .

W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:

W stopce znajduje się nazwa świadczeniodawcy oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.